2009 m. rugpjūčio 17 d., pirmadienis

Prekės galiojimo data 08.09.10

Galioja iki 08.09.10

Ar aišku?

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=232834

Rašoma:
„ 26. Kai nurodoma prekės pagaminimo data ir (ar) jos tinkamumo naudoti terminas, minėtosios datos turi būti nurodomos aiškiai ir suprantamai, kad neklaidintų vartotojo.
Jeigu žymint datą ant prekės ir (ar) jos pakuotės metai, mėnesiai, dienos nurodomi skaičių poromis, tai šios skaičių poros turi būti pateiktos tokia seka: diena, mėnuo, metai. Pavyzdžiui: 2004 metų gegužės 3 diena žymima taip: 03 05 04.'

Ar ne iš čia atsiranda nesusipratimai? Ar tikrai visiems užrašas „galioja iki 08.09.10“ yra aiškus, suprantamas ir neklaidinantis?

Skaitome čia:
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/data-laikas.html

„Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2001 m. gegužės 3 d. nutarė, kad kitose kalbos vartojimo srityse datą rašant trumpuoju būdu metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais arba tarpeliais, pvz.: 2001-06-12, 2001 11 05.“

Kodėl dvi tos pačios Lietuvos valstybės institucijos taip skirtingai nutarę?
Kuri stipresnė? Kam ta painiava?

Sprendžiant pagal užrašus ant kefyro, šį kartą ūkio ministerija „laužia ranką“ VLKK.

2009 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis

Galite sutrukdyti - dviprasmybės kenkia vertimų prestižui


Gmail vertėjas sakinį išvertė pažodžiui. Turim rezultatą, kuris kaip tik leidžia manyti, kad geriau programos visai neversti, negu versti paliekant dviprasmiškas mintis.

Apie mane

skype pseudonimas: rytumb